Aktuality

Datum: 8.1.2021 čas 11:01:36
Informace k předávání výpisů z vysvědčení
Milí rodiče,

výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku bude předán 28. 1. 2021 všem žákům, kteří budou na prezenční výuce.

Všem ostatním bude předán první den prezenční výuky.
Zároveň bude třídním učitelem v elektronické podobě odeslán zákonným zástupcům prostřednictvím interního komunikačního kanálu Edookit v den pololetního vysvědčení, tj. 28. 1. 2021.
Datum: 29.12.2020 čas 16:00:09
Informace ke stravování
Vážení rodiče,
prosím věnujte pozornost následujícím pokynům pro zajištění stravování žáků ve školní jídelně Scolarest ZŠ Lysá nad Labem od 4.1.2021

PREZENČNÍ VÝUKA
• Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
• Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ B. HROZNÉHO – 11:30 – 13:00 HOD – MALÁ JÍDELNA
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO – 11:30 – 13:30 HOD – VELKÁ JÍDELNA
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě


DISTANČNÍ VÝUKA
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 13:45 – 14:15 od (odnos v MENU boxech nebo v jídlonosiči - předá si strávník u vyčleněného stolu) – bočním vchodem z Veleslavínovy ulice.
• 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Obědy pro žáky s distanční výukou je NUTNÉ OBJEDNAT přes web: odkaz nebo osobně na pokladně
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:
Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny – tel. 731 438 261
Erika Zumrová – účetní – tel. 731 438 392

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Lysé nad Labem 29. 12. 2020.
Datum: 28.12.2020 čas 5:00:56
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
Dle opatření PES pro oblast školství postupujeme od 4. 1. 2020 následovně:
1. a 2. ročník prezenční vzdělávání, ostatní ročníky distanční vzdělávání, a to:
3. - 5. ročník online výuka 1. a 2. hodinu každý den,
II. stupeň platný systém videokamer u jednotlivých předmětů v Edookitu.

V Edookitu je již za tímto účelem pro každou třídu vygenerován rozvrh pro distanční výuku.
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz