Aktuality

Datum: 3.7.2020 čas 9:36:24
Přání
Všem žákům, učitelům i rodičům přejeme příjemné prožití prázdnin!
Datum: 13.7.2020 čas 10:01:08
Hodiny pro styk s veřejností
Úřední hodiny v době prázdnin jsou stanoveny na:
pondělí 8.00 - 11.00 hodin.

Vzhledem k probíhajícím rozsáhlým rekonstrukcím v prostorech školy prosíme pro vstup do budovy volat na tel. číslo: 777 050 308, pevná linka je dočasně mimo provoz, a použijte vchod z ulice Škrétova.

Děkujeme za pochopení.
Datum: 11.6.2020 čas 14:36:20
Informace o platbě za ŠD/ŠK
Vážení zákonní zástupci, rodiče,

Vzhledem k uzavření škol v době od 11.3.2020 do 24.5.2020 nedošlo k vyčerpání celé části úplaty 1 000,- Kč za školní družinu a 800,- Kč za školní klub. Škola vyrovná tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD/ŠK pro příští školní rok 2020/2021, a to následovně:
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠD, bude mít platbu poníženou o 200,- Kč, tedy na 800,- Kč za školní rok
(V případě, že zákonný zástupce již provedl platbu na šk. rok 2020/21 v plné výši
1 000,- Kč na účet školy, může zažádat o vrácení nevyčerpané poměrné části 200,- Kč z předchozího školního roku, která mu bude vyplacena v hotovosti v průběhu září 2020.)
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠK, bude mít platbu poníženou o 160,- Kč, tedy na 640,- Kč za školní rok
zákonnému zástupci, jehož dítě nebude opětovně navštěvovat ŠD/ŠK, bude v září 2020 na základě jeho žádosti navrácena v hotovosti poměrná část úplaty předchozího školního roku

Evidencí plateb úplaty a případného vyrovnání je pověřena vedoucí vychovatelka Lenka Vrchotová.


Mgr. Marie Nováková
ředitelka školy
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz