Aktuality

Datum: 7.3.2021 čas 15:49:14
Kontakty v době uzavření škol
V době uzavření škol lze v nutných případech v úředních hodinách (7.00 - 15.00) využít i následující telefonní čísla:

777 050 308 - sekretariát
736 629 487 - Mgr. Martina Ondrušková, zástupkyně ŘŠ
607 508 681 - Mgr. Jitka Sedláčková, zástupkyně ŘŠ

Datum: 1.3.2021 čas 8:20:28
Informace k výuce od 8. 3. 2021
Od 8. března 2021 se do režimu distanční výuky dostanou také žáci 1. a 2. ročníku - dbejte prosím pokynů třídních učitelek.
Pro ostatní žáky se nic nemění.

Zamluvené tablety budou k vyzvednutí 8. března 2021 od 8.00 do 13.00 hodin.
Datum: 25.2.2021 čas 8:19:56
Nařízení MZV
Dle nařízení MZV s účinností od 1. 3. 2021 upozorňujeme na povinnost všech lidí na území ČR, včetně dětí, nosit v areálu školy a před vstupem do školy zakryté dýchací cesty (nos, ústa) pomocí prostředků:
- respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2/KN 95),
- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (norma ČSN EN 14683+AC), což je tzv. chirurgická rouška,
které brání šíření kapének.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné vidět na ústa učitele, může učitel použít jako ochranný prostředek ochranný štít při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metrů.
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz