Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 ... 12 >>
Datum: 7.3.2021 čas 15:49:14
Kontakty v době uzavření škol
V době uzavření škol lze v nutných případech v úředních hodinách (7.00 - 15.00) využít i následující telefonní čísla:

777 050 308 - sekretariát
736 629 487 - Mgr. Martina Ondrušková, zástupkyně ŘŠ
607 508 681 - Mgr. Jitka Sedláčková, zástupkyně ŘŠ

Datum: 1.3.2021 čas 8:20:28
Informace k výuce od 8. 3. 2021
Od 8. března 2021 se do režimu distanční výuky dostanou také žáci 1. a 2. ročníku - dbejte prosím pokynů třídních učitelek.
Pro ostatní žáky se nic nemění.

Zamluvené tablety budou k vyzvednutí 8. března 2021 od 8.00 do 13.00 hodin.
Datum: 25.2.2021 čas 8:19:56
Nařízení MZV
Dle nařízení MZV s účinností od 1. 3. 2021 upozorňujeme na povinnost všech lidí na území ČR, včetně dětí, nosit v areálu školy a před vstupem do školy zakryté dýchací cesty (nos, ústa) pomocí prostředků:
- respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2/KN 95),
- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (norma ČSN EN 14683+AC), což je tzv. chirurgická rouška,
které brání šíření kapének.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné vidět na ústa učitele, může učitel použít jako ochranný prostředek ochranný štít při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metrů.
Datum: 24.2.2021 čas 12:33:12
Informace k zápisu do 1. třídy
Zápis do 1. třídy bude probíhat nejdříve 1. dubna dle vyvíjející se situace kolem onemocnění Covid-19.

Pro bližší informace ohledně zápisu do 1. třídy prosím pravidelně sledujte webové stránky naší školy.

Děkujeme za pochopení.
Datum: 17.2.2021 čas 10:04:26
Havárie vody
Dne 17. 2. 2021 došlo k havárii vody. Týká se ulic Veleslavínova, Škrétova a Šmeralova.
V důsledku toho nejde voda ani na naší škole.
Školní restaurace umožňuje odběr obědů do krabiček.
Datum: 15.2.2021 čas 9:00:52
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 15. 2.:
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. února 2021 informujeme:
Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do
23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
1 | 2 | 3 | 4 ... 12 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz