Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 ... 10 >>
Datum: 26.11.2020 čas 13:35:42
Informace k výuce na ZŠ JAK Lysá nad Labem od 30. 11. 2020
Od 30. 11. 2020 platí pro PREZENČNÍ VÝUKU
pro celý I. stupeň a 9. ročník je povinná prezenční výuka,
v týdnu od 30. 11. nastupuje na rotační prezenční výuku 6. ročník a 8.A,
v týdnu od 7. 12. nastoupí na rotační prezenční výuku 7. ročník a 8.B,
družina se otevírá pro 1. - 3. ročník, ranní družina funguje dle běžného provozu po ročnících v určené třídě, odpolední po jednotlivých třídách v hernách a kmenových učebnách
školní klub a kroužky školy (šachy) se neotevírají
roušky všude (ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně jidelny, při pobytu venku v městské zástavbě, tedy i na družinovém hřišti…) a stále po celou dobu pobytu ve škole,
přizpůsobit oblečení dětí pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce 5 minut během všech přestávek + jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (nařízení MŠMT)
jídelna = výběr ze dvou jidel bez objednávky, možnost koupit jen lahvové pití, nutnost nabitého čipu, jinak je dítě bez jídla
stále platí, že dítě nachlazené, s teplotou aj. do školy nepatří.

Od 30. 11. 2020 platí pro DISTANČNÍ VÝUKU ROTUJÍCÍCH TŘÍD
pro žáky tříd neplnící v daném týdnu výuku v prezenční formě je nadále distanční výuka povinná dle běžného rozvrhu (jako v září)
on-line hodiny jsou značeny kamerkou v rozvrhu v Edookitu
možnost odebrání oběda po objednání předchozí den do 14:00 v malé jídelně vchodem ze Škrétovy ulice mezi 13:45 - 14:15.

Vstup do školy
pro třídy I. stupně hlavním vchodem
1. - 3. ročník nedružinové děti v čase 7.25 - 7.35 hodin,
4. - 5. ročník v čase 7.35 - 7.45 hodin
pro třídy II. stupně vchodem ze Škrétovy ulice
9. a 8. ročník v čase 7.25 - 7.35 hodin,
6. ročník/7. ročník v čase 7.35 - 7.45 hodin.
Individuální výjimky řešit s TU.

V týdnu od 23.11. probíhají on-line třídní schůzky. Den, čas a způsob připojení je v kompetenci TU.
Datum: 26.11.2020 čas 12:01:19
Informace Scolarestu k provozu od 30.11.2020
Naleznete zde: odkaz
Datum: 16.11.2020 čas 10:00:59
Návrat 1. - 2. ročníku na povinnou prezenční výuku
od středy 18. 11. 2020

Pravidla pro prezenční výuku:

Roušky všude (ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně jídelny, venku v městské zástavbě, tedy i na družinovém hřišti…) po celou dobu pobytu ve škole.

ŠD - dle tříd v kmenových učebnách, vyzvednutí na kameru (2.B) nebo telefon (číslo skupiny bude na dveřích školy)

Tv a Hv jako před uzavřením - Hv bez zpěvu, Tv vycházky v zástavbě s rouškou, lze sundat v parku nebo v lese, ale stále větší rozestupy.

Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během všech přestávek + jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (dle MŠMT) - přizpůsobit oblečení dětí.

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd:
7:45 - 1.AB, 2.AB
8:00 - 1.CD, 2.C

Stále platí, že dítě nachlazené nebo s jakýmikoli příznaky onemocnění do školy nevstupuje

Jídelna:

Pro 1. a 2.r. jako v září ve velké jídelně, jedno (nebo dvě jídla později) bez objednávky, možnost koupit jen lahvové pití, nutnost nabitého čipu, jinak dítě dostane jen polévku.

Pro děti na distanční výuce nutné objednání den předem do 14:00 přes odkaz nebo na pokladně.

Výdej od 10:45 - 11:15, 13:30 - 14:00 - v případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte 731 438 392 Eriku Zumrovou
Datum: 15.10.2020 čas 16:57:48
Hodiny pro styk s veřejností
Pro telefonické dotazy prosím kontaktujte sekretariát ve stanovených hodinách:
po - pá: 7.30 - 14.30 hod.

Děkujeme
Datum: 15.10.2020 čas 6:28:48
Pověření pro umístění dětí dle NV
Z nařízení kraje jsme školou určenou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR atd. - viz výčet profesí dle nařízení vlády).

Pro umístění dítěte do naší školy je nutný tento postup:
Rodič sestaví žádost (ta obsahuje jméno a věk dítěte, bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů, telefonický/mobilní kontakt) a osloví svého zaměstnavatele. Ten kontaktuje Středočeský kraj (ludackovab@kr-s.cz). Paní Ludačková osloví školu, ta kontaktuje rodiče.

Prosím - uvedený postup dodržujte!
Datum: 14.10.2020 čas 5:27:31
Informace Scolarestu
Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021
o přijetí krizového opatření
Je nutné dodržet následující pokyny pro zajištění stravování ve školní jídelně
Scolarest ZŠ Lysá nad Labem od 14.10. – do 23.10.2020
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase
13,45 – 14,15 hod (možnost konzumace oběda přímo v jídelně nebo odnosem v jídlonosiči)
• Oběd musí být objednán den předem do 14,00 hod – u pracovníka pokladny nebo na stránkách odkaz
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Milovicích 13.10.2020
1 | 2 | 3 | 4 ... 10 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz