Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 >>
Datum: 3.9.2020 čas 8:16:38
Školní zpravodaj - aktualizace
Aktualizovaný školní zpravodaj, nově změna termínu kroužku robotiky na pondělí, zrušena logopedie.
více na...
Datum: 2.9.2020 čas 10:02:20
Aktuální jídelníček školní jídelny
Naleznete zde: odkaz
více na...
Datum: 1.9.2020 čas 14:43:17
Z nařízení Krajské hygienické stanice je provoz naší školy prozatím neomezen.

Škola dodržuje předepsaná opatření týkající se Covid-19, u vstupu do budovy i v učebnách je k dispozici desinfekce rukou, učitelé často větrají v učebnách, vedeme žáky k dodržování rozestupů, pravidelně jsou desinfikovány prostory školy.
Ve společných prostorách nosí všechny osoby roušky, v učebnách je rouška na uvážení vyučujícího. Pokud uzná rodič za vhodné, aby jeho dítě nosilo roušku během vyučování, určitě mu to bude umožněno.
Datum: 28.8.2020 čas 8:47:10
Zápis do ŠK
ZÁPIS do školního klubu 2020/21


S ohledem na doporučená preventivní epidemiologická opatření z MZ a MŠMT - neslučovat do oddělení žáky různých ročníků - nebudou v letošním školním roce přijati do školního klubu žáci II. stupně a 5. ročníku.

Zápis do ŠK pro žáky 4. tříd se bude konat v úterý 1. září 2020 od 7.00 do 9.30 hod. v učebně ICT. Žáci přinesou k zápisu řádně vyplněnou přihlášku, která je ke stáhnutí na webových stránkách ZŠ. Zápis proběhne bez přítomnosti rodičů.
Rozhodnutí o přijetí do ŠK bude zveřejněno na webových stránkách školy.
Datum: 20.8.2020 čas 11:16:50
Vyhlášení voleb do školské rady
Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady na funkční období 2020 - 2023.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu na Úřední desce na webových stránkách.
Datum: 27.8.2020 čas 7:26:38
ŠD a ŠK
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz ŠD 1. září:
pro žáky 2. - 4. tříd od 8.30 hod do 15.00 hod.
pro žáky 1. tříd nebude tento den družina v provozu.
Rodiče s dětmi navštíví tento den svoji družinu, seznámí se s vychovatelkou dětí a obdrží informace o provozu ŠD.

od 2. září 2020:
běžný provoz ŠD (6.15 – 17.00 hod. pá 16.30 hod)

ŠKOLNÍ KLUB - prosím sledujte webové stránky školy, informace budou upřesněny.


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz