Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 >>
Datum: 4.8.2020 čas 17:36:04
Zrušení úředních hodin 17. 8. 2020
Dne 17. 8. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny.

V budově školy bude z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů vypnuta elektřina.

Děkujeme za pochopení.
Datum: 3.7.2020 čas 9:36:24
Přání
Všem žákům, učitelům i rodičům přejeme příjemné prožití prázdnin!
Datum: 13.7.2020 čas 10:01:08
Hodiny pro styk s veřejností
Úřední hodiny v době prázdnin jsou stanoveny na:
pondělí 8.00 - 11.00 hodin.

Vzhledem k probíhajícím rozsáhlým rekonstrukcím v prostorech školy prosíme pro vstup do budovy volat na tel. číslo: 777 050 308, pevná linka je dočasně mimo provoz, a použijte vchod z ulice Škrétova.

Děkujeme za pochopení.
Datum: 11.6.2020 čas 14:36:20
Informace o platbě za ŠD/ŠK
Vážení zákonní zástupci, rodiče,

Vzhledem k uzavření škol v době od 11.3.2020 do 24.5.2020 nedošlo k vyčerpání celé části úplaty 1 000,- Kč za školní družinu a 800,- Kč za školní klub. Škola vyrovná tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD/ŠK pro příští školní rok 2020/2021, a to následovně:
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠD, bude mít platbu poníženou o 200,- Kč, tedy na 800,- Kč za školní rok
(V případě, že zákonný zástupce již provedl platbu na šk. rok 2020/21 v plné výši
1 000,- Kč na účet školy, může zažádat o vrácení nevyčerpané poměrné části 200,- Kč z předchozího školního roku, která mu bude vyplacena v hotovosti v průběhu září 2020.)
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠK, bude mít platbu poníženou o 160,- Kč, tedy na 640,- Kč za školní rok
zákonnému zástupci, jehož dítě nebude opětovně navštěvovat ŠD/ŠK, bude v září 2020 na základě jeho žádosti navrácena v hotovosti poměrná část úplaty předchozího školního roku

Evidencí plateb úplaty a případného vyrovnání je pověřena vedoucí vychovatelka Lenka Vrchotová.


Mgr. Marie Nováková
ředitelka školy
Datum: 22.5.2020 čas 14:24:45
Organizace 25. 5. 2020
Informujeme!

Dnes rozeslali třídní učitelé rodičům informace o složení výukových skupin.

V odkaze Více na se lze seznámit s rozmístěním stanovišť pro jednotlivé skupiny.

25. 5. odevzdejte příslušné dokumenty (Informace k organizaci výuky a Čestné prohlášení) pověřeným pracovníkům.

více na...
Datum: 28.5.2020 čas 8:27:32
Organizace výuky na I. stupni ZŠ od 25. 5. 2020
Níže v sekci Odkaz více na... naleznete aktualizovaný pokyn vydaný MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Věnujte mu prosím pozornost.
více na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz