Články

FŠ MFF UK

FŠ MFF UK Co je to za zkratku? O co jde? V listopadu naše škola úspěšně obhájila titul Fakultní škola Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (FŠ MFF UK), který pro ni získala před několika lety její bývalá ředitelka Vlasta Karásková.

Datum: 5.12.2015 čas: 7:17:32

Autor:MN Verze pro Tisk


Fakultní škola musí splňovat ve vzdělávacích oborech Matematika, Fyzika a Informační a komunikační technologie mnoho kritérií – vynikající výsledky v soutěžích a v testování; kvalifikovanost a odbornou angažovanost pedagogů; větší množství disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu přidaných do M, F a ICT; nabídku volitelných předmětů (letos Přírodovědný seminář v 9. r. zaměřený na F a tři volitelné Informatiky na II. stupni) a nabídku volnočasových aktivit (kroužek Mladí debrujáři, Digitální fotografie, Robotický kroužek a několik počítačových kroužků na I. stupni) a další.
Fakultních škol má MFF UK Praha pouze 15 z celé republiky, z toho je třináct gymnázií a jen dvě základní školy. Jednou z nich je Základní škola J. A. Komenského z Lysé nad Labem a to je velký úspěch. Více na odkaz
Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy
admin Designed & Code created by www.OandD.cz