Kritéria pro přijetí

6. března 2023

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 

Společně se ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ TGM v Lysé nad Labem - Litoli žádáme zákonné zástupce, aby se registrovali a podávali žádosti do té školy, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Celkem bude otevřeno v základních školách šest tříd 1. ročníku po 28 dětech ve třídě.

Při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí.

Pokud na dané škole bude větší počet žádostí o přijetí, bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti a níže zveřejněným kritériím školy. Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem jsou dle vyhlášky č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

Škola bude naplňovat z reálných kapacitních důvodů nejvýše tři třídy prvního ročníku. 

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

  1. Děti s trvalým pobytem v katastru města Lysá nad Labem včetně Dvorců a Byšiček (tedy mimo katastru Litol), jejichž příjmení začíná písmenem M - Ž; děti s trvalým pobytem v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Ostré, Staré Lysé a Stratově, a to bez ohledu na příjmení.
  2. Děti s trvalým pobytem v katastru Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L a mají na naší škole sourozence; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení, které mají na naší škole sourozence.
  3. Děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L;  děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení.
  4. Děti s jinou trvalou adresou, které u nás mají sourozence.
  5. Děti s jinou trvalou adresou.

Ani jedno z dětí po odkladu povinné školní docházky na naší škole nemá dle zákona nárok na přednostní přijetí, zákonní zástupci musí žádost i ostatní dokumenty podat znovu a děti budou přijímány dle výše uvedených podmínek.

Sdílet odkazSdílet odkaz
Sdílet na FacebookuSdílet na Facebooku
VytisknoutVytisknout
Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2023, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo