Provoz školy od 3. 5. 2021

V návaznosti na ujednání vlády ohledně provozu škol a školských zařízení se umožňuje osobní přítomnosti žáků II. stupně ve škole. Žáci II. stupně tedy také nastupují na rotační způsob výuky.

  • Od 3. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy: 1.BD; 2.ABC; 4.A; 5.BC, 6.ABC, 8.AB
  • Od 10. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy: 1.AC; 3.ABC; 4.BC; 5.A, 7.ABC, 9.AB
  • Od 3. 5. se celá škola vrací k původním rozvrhům – prosím dbejte instrukcí učitelů.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (s negativním výsledkem). Škole jsou průběžně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se budou testovat žáci II. stupně 2krát týdně - v pondělí a ve čtvrtek, žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1krát týdně - v pondělí.

Organizace testování je zajišťována zaměstnanci školy v budovách I. a II. stupně. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování probíhá jako samotestování žáků pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga.

Informace k samotestování žáků naleznete zde. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Po celou dobu pobytu ve škole platí nutnost ochrany dýchacích cest (úst a nosu) - žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor.

Sdílet odkazSdílet odkaz
Sdílet na FacebookuSdílet na Facebooku
VytisknoutVytisknout