ÚvodŠkolní klubPlán akcí ŠK

Plán akcí ŠK 2021 - 2022

ZÁŘÍ

 • Seznámení s vnitřním řádem a režimem školního klubu

 • „Vzpomínáme na prázdniny” - výtvarná tvorba, spojená s besedou o prožitých prázdninách

 • Poznáváme nové kamarády

ŘÍJEN

 • Stavíme naše město

 • Halloween - dlabání dýně

 • Soutěž - Město, jméno, zvíře, věc...

LISTOPAD

 • Rozmanitosti přírody - výtvarná činnost

 • Soutěž - přiřazujeme listy k stromům a plodům

 • Výroba vánoční výzdoby ŠK  

PROSINEC

 • Beseda o vánočních tradicích

 • Výroba drobných vánočních dárků

 • Vánoční besídka

LEDEN

 • „Sněhuláček panáček” - výtvarná soutěž

 • Zimní sporty

ÚNOR

 • Stopy zvířat v přírodě

 • Kvíz - Najdi stopu

 • Valentýn - výroba přáníček

BŘEZEN

 • Vítáme jaro - jarní výzdoba školního klubu

 • Soutěž - literární na téma „Jaro - velikonoční zvyky a tradice”

 • Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky

DUBEN

 • Velikonoční tradice a zvyky - beseda, výroba velikonočních dekorací

 • Den Země - recyklace odpadků, vedení a udržování pořádku nejen kolem nás

 • Čarodějnice - význam této tradice, výtvarná soutěž

KVĚTEN

 • Moje rodina a já - beseda mezilidské vztahy, povolání

 • Výroba přáníček ke Dni matek

 • Soutěž v piškvorkách

ČERVEN

 • Výroba přáníček ke Dni otců
 • Kvíz - Příběh první pomoci
 • Předcházení úrazům - základy poskytování první pomoci - prevence před prázdninami