ÚvodAktualityPřehled aktualit

Co je u nás nového

Informace

Provoz školy od 17. 5. 2021

13. května 2021
K 17. 5. 2021 končí dle pokynů MŠMT v našem regionu systém rotační výuky . Na celé škole se proto obnovuje výuka v plném rozsahu dle rozvrhů platných od 1. září 2020.  Testování Povinností zůstává testování ve frekvenci jedenkrát týdně , a to vždy před nástupem do školy. Testovacím dnem bude tedy pondělí. Žáci, kteří nastoupí z různých důvodů později, budou testováni v den nástupu. Zrušená opatření Ruší se i omezení pro výuku hudební výchovy a tělesné výchovy ve venkovních prostorech. Při pohybu mimo uzavřené prostory nemusí být zakryty dýchací cesty rouškou ani respirátorem ( při zachování 2m odstupů ). Školní družina a klub se vrací k plnému provozu ve stanovených odděleních a podle pravidelného rozvrhu.
Informace

Vítejte na novém webu

4. května 2021
Vážení rodiče, žáci, učitelé. Tímto bych vás rád přivítal na nové webové prezentaci Základní školy J. A. Komenského v Lysé nad Labem. Věřím, že se vám bude líbit a budete se na ni vracet ještě radši, než na tu poslední. Na co jsme se soustředili Našim cílem bylo vytvořit přehledný, rychlý a přístupný moderní web. Troufám si tvrdit, že se nám podařilo splnit všechny oblasti. Nový web je neuvěřitelně rychlý, design je funkční a plně responzivní a informace teď na webu najdete mnohem rychleji, než kdy dřív, díky novému systému organizace. A pro ty informace, které byste přesto nemohli najít, je zde vyhledávání. Stačí kliknout v pravém horním rohu záhlaví na ikonku lupy a začít vyhledávat! V analytice kvality webu Google Lighthouse Analytics jsme ve všech kategoriích dosáhli skóre nad 90%, ve dvou kategoriích dokonce 100%. Analytika hodnotí například rychlost, kvalitu optimalizace pro vyhledávače, nebo přístupnost webu.
Jídelna

Provoz školní jídelny od 3. 5. 2021

4. května 2021
Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST PREZENČNÍ VÝUKA Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka. Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla. Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd. Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě. DISTANČNÍ VÝUKA Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 09:30 – 11:00 (odnosem v MENU boxech, cena 6 Kč - z hygienických důvodů) – výdejem z rampy. 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla. Obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web , nebo osobně na pokladně. Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: 731 438 261 Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny, 731 438 392 Erika Zumrová - účetní
Informace

Provoz školy od 3. 5. 2021

4. května 2021
V návaznosti na ujednání vlády ohledně provozu škol a školských zařízení se umožňuje osobní přítomnosti žáků II. stupně ve škole. Žáci II. stupně tedy také nastupují na rotační způsob výuky. Od 3. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy: 1.BD; 2.ABC; 4.A; 5.BC, 6.ABC, 8.AB Od 10. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy: 1.AC; 3.ABC; 4.BC; 5.A, 7.ABC, 9.AB Od 3. 5. se celá škola vrací k původním rozvrhům – prosím dbejte instrukcí učitelů. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (s negativním výsledkem). Škole jsou průběžně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se budou testovat žáci II. stupně 2krát týdně - v pondělí a ve čtvrtek, žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1krát týdně - v pondělí. Organizace testování je zajišťována zaměstnanci školy v budovách I. a II. stupně. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování probíhá jako samotestování žáků pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga. Informace k samotestování žáků naleznete zde . Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Po celou dobu pobytu ve škole platí nutnost ochrany dýchacích cest (úst a nosu) - žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor.
Načítání...