Úvod
Rodiče
Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Šťastný start - setkání budoucích prvňáčků ve škole

Milé děti, vážení rodiče,

zveme Vás na Šťastný start – tři setkání, při kterých se dozvíte důležité informace o naší škole a děti poznají své kamarády a paní učitelku.

Setkání se konají 24. 5., 31. 5., 7. 6. 2022  vždy od 16.00 h.

Program pro rodiče:

24. 5. 2022  - informace o Scolarestu

31. 5. 2022 – informace o ŠD

  7. 6. 2022 - informace o Aj, kroužcích, GDPR

 Těšíme se na setkání a příjemnou spolupráci…

paní učitelky prvních tříd – L. Boubínová, Š. Dömeová, A. Habětínková

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveřejňuji seznam registračních čísel dětí k přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022.,
U přijatých dětí  se vyvěšením seznamu považuje toto zveřejnění za oznámené, žádné rozhodnutí se již rodičům nezasílá.
Seznam přijatých žáků:

Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

 • ZŠ Bedřicha Hrozného
 • ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
 • ZŠ TGM v Lysé nad Labem – Litol

Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku našich základních škol. 

Kdy?

 • Online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ - iZápis do základní školy bude otevřena na webu všech tří škol v termínu od 24. 03. do 31. 03. 2022 (včetně). Informace k on-line registraci k zápisu budou začátkem března 2022 zveřejněny na webu každé ze základních škol.
 • Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí a poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost a na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

Zápis ve škole se uskuteční na všech třech školách ve stejném termínu:

 • pondělí 4. dubna 2022 od 13:00 hod do 17:00 hod 

Na ZŠ BH Lysá nad Labem a ZŠ JAK Lysá nad Labem ještě v dalších termínech:

 • úterý 5. dubna 2022 od 13:00 hod do 17:00 hod,
 • středa 6. dubna 2021 od 13:00 hod do 15:00 hod.

Náhradní termín zápisu se bude konat na všech třech školách ve stejném termínu:

 • úterý 12. dubna 2022 v 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín na níže uvedených kontaktních telefonních číslech.

V případě nemožnosti realizovat zápis školou standardně, budou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručovat škole v termínu zápisu od pondělí 4. 4. do středy 6. 4. 2022 (včetně) – o realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy v nestandardních podmínkách budou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webu základních škol.  

Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání bude ke stažení také na webech škol – pro ty, kteří žádost nevyplní prostřednictvím iZápisu (viz výše).

Kde?

 • ZŠ B. Hrozného – budova Masarykovy školy, Školní náměstí 1318/14
 • ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 - zelený pavilon B
 • ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol – budova školy

Co vzít s sebou k zápisu?

 1. Rodný list dítěte.
 2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.
 3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).
 4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.
 5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2022, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2022. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro absolvování zápisu na některé z uvedených tří škol je:

 • Trvalý pobyt dítěte v Lysé nad Labem, v městské části Litol, Dvorce a Byšičky.
 • Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí přijatých do prvních tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

Na ZŠ J. A Komenského Lysá nad Labem se bude přijímat dle následujících kritérií:

 1. Děti s trvalým pobytem v katastru města Lysá nad Labem včetně Dvorců a Byšiček (tedy mimo katastru Litol), jejichž příjmení začíná písmenem M - Ž; děti s trvalým pobytem v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Ostré, Staré Lysé a Stratově, a to bez ohledu na příjmení.
 2. Děti s trvalým pobytem v katastru Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L a mají na naší škole sourozence; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení, které mají na naší škole sourozence.
 3. Děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L;  děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení.
 4. Děti s jinou trvalou adresou, které u nás mají sourozence.
 5. Děti s jinou trvalou adresou.

Ani jedno z dětí po odkladu PŠD na naší škole z jara 2021 nemá dle zákona nárok na přednostní přijetí, jejich zákonní zástupci musí žádost podat znovu a děti budou přijímány dle výše uvedených podmínek.

V úterý 22. března 2022 v 16:30 hod se bude konat schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na které budou podány bližší informace o školách a o zápisech do 1. ročníku. Schůzka bude probíhat v online prostředí  - odkaz na online TEAMS bude přístupný na webu školy - aktuality. Schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní školy, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s informacemi o přípravné třídě.

Školu si je možné  prohlédnout, a to v termínu Dne otevřených dveří, který plánován na čtvrtek 24. března 2022 od 14:00 hod do 17:00 hod.

Bližší informace o školách získáte také na webových stránkách: 
ZŠ B. Hrozného – www.zsbhrozneho.cz 
ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz
ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol - https://zslitol.cz/ 
Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem - www.specialniskolalysa.cz  

Kontakty:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o pravidelné sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy na webových stránkách škol – informace jsou pravidelně aktualizovány i v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a platnými mimořádnými opatřeními v ČR.

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiNastavení cookies
© 2022, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo