Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

na ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

V souladu s opatřením MŠMT a platnými mimořádnými protiepidemickými opatřeními proběhne v dubnu 2021 pouze formální část zápisu – tzn. zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude upřednostněno podání žádosti o přijetí i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Postup zápisu dítěte do 1. ročníku

 1. V termínu 25. - 31. 3. 2021 proběhne online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ do základní školyi-zapis (https://mestolysa.izapis.cz/). Zde se zákonný zástupce zaregistruje (je nutné mít dostupnou e-mailovou adresu) – vybere si základní školu, do které chce dítě zapsat, vyplní všechny potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vytiskne vygenerovanou žádost o přijetí, zápisní lístek a informovaný souhlas (formát PDF). Vytisknuté dokumenty podepíše a spolu s kopií rodného listu dítěte doručí škole způsobem a v termínu (viz bod 2.). Zaregistrováním je zároveň přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno při přijímání k základnímu vzdělávání. 
  Zákonní zástupci, kteří se nemohou online registrovat k zápisu, doručí preferovaným způsobem ve stanoveném termínu (viz bod 2.) škole spolu s kopíí rodného listu dítěte vyplněné a podepsané formuláře, které jsou ke stažení níže na této stránce. Registrační číslo tak obdrží zákonný zástupce až po převzetí dokumentů k zápisu školou.
 2. V termínu 1. - 11. 4. 2021 musí zákonný zástupce doručit do školy 4 dokumenty:
  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  2. zápisní list,
  3. informovaný souhlas,
  4. kopii rodného listu dítěte

Způsoby doručení dokumentů

 • do datové schránky školy: 6wkmmyd (Datovou schránku si můžete zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více na https://chcidatovku.cz),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) na info@zsjaklysa.cz,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nejpozději 11. 4. 2021),
 • vhozením zalepené obálky do schránky u hlavního vchodu z Komenského ulice.

Po převzetí žádostí školou budou všichni zákonní zástupci zpětně informováni datovou schránkou / e-mailem / telefonicky o přijetí dokumentů, případně vyzváni k doplnění informací.

Potřebné formuláře můžete stáhnout níže. V případě, že nemáte možnost si je vytisknout, lze je po předchozí domluvě na tel. 325 551 220 vyzvednout v kanceláři školy.

Pokud nebudete moci dokumenty doručit v řádném termínu, tj. do 11. 4. 2021, je nutné telefonicky, nebo e-mailem upozornit školu a dopravit je v nejbližším možném termínu.

V případě podávání žádostí o odklad kontaktujte neprodleně kancelář školy - Jana Králová 777 050 308, info@zsjaklysa.cz.

Podmínky přijetí do ZŠ v Lysé nad Labem

dle vyhlášky č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem

Škola bude naplňovat z reálných kapacitních důvodů pouze tři třídy v maximálním počtu 28 žáků na třídu.

Kriteria přijetí

 • Děti s trvalým pobytem v katastru města Lysá nad Labem včetně Dvorců a Byšiček (tedy mimo katastru Litol), jejichž příjmení začíná písmenem M - Ž; děti s trvalým pobytem v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Ostré, Staré Lysé a Stratově, a to bez ohledu na příjmení.
 • Děti s trvalým pobytem v katastru Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L a mají na naší škole sourozence; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení, které mají na naší škole sourozence.
 • Děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L;  děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení.
 • Děti s jinou adresou trvalého pobytu, které u nás mají sourozence.
 • Děti s jinou adresou trvalého pobytu.

Ani jedno z 18 dětí po odkladu PŠD na naší škole z jara 2020 nemá dle zákona nárok na přednostní přijetí, jejich zákonní zástupci musí žádost podat znovu a děti budou přijímány dle výše uvedených podmínek.

Motivační část zápisu - pro zákonné zástupce a dítě

 • V termínu červen nebo srpen 2021. O konkrétním datu a čase setkání budete předem informováni e-mailem a na webu školy.
 • S sebou:
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,
  • platný osobní doklad zákonného zástupce (OP, u cizinců pas),
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný zástupce jinde,
  • případné soudní rozhodnutí o svěření do péče, zprávu ze školského poradenského zařízení apod.