Úvod
Aktuality
Přehled aktualit

Co je u nás nového

Informace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

MO
Vážení rodiče, zákonní zástupci, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem na den 29. 9.  2023 z organizačních  a provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina je pro žáky 1. -  4. ročníku nabídnuta. Zákonní zástupci a žáci jsou informováni: prostřednictvím Zpravodaje (rozesláno 1.9. 2023)  prostřednictvím informačního systému Edookit zveřejněním na webových stránkách školy.   Mgr. Martina Ondrušková ředitelka školy
Informace

Školní zpravodaj

Informace

Provoz školy o prázdninách

MO
Služby v kanceláři  Domluvené schůzky s vedením školy, vyzvednutí vysvědčení apod. Vždy v pondělí v 8:00 - 11:00  Emailová komunikace Pedagogičtí pracovníci čerpají řádnou dovolenou. Vedení školy bude na případné dotazy reagovat v závislosti na svých možnostech (dovolená). Informace k zahájení nového školního roku Nový školní rok 2023 - 2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023. Podrobné informace k provozu školy budou zveřejněny na webu školy v týdnu na samotném konci prázdnin, další informace mohou dodat také třídní učitelé. Všichni žáci 4. 9. obdrží školní zpravodaj v elektronické podobě, který vždy obsahuje informace o škole, průběhu a organizaci školního roku, kroužky apod. Rozvrhy tříd budou vznikat během prázdnin a na samotném konci prázdnin se objeví  v Edookitu.
Informace

…a prázdniny za dveřmi

MO
Právě skončil školní rok 2022-2023.  Po dlouhých letech proběhl naprosto bez vnějších vlivů, tedy žádné dlouhé uzavírky, krátkodobé karantény nebo jiné skutečnosti. Nejdůležitější ve škole jsou lidé. Tedy děti, pedagogové a ostatní zaměstnanci. Sebehezčí učebny bez duší jsou k ničemu. Smutné a prázdné třídy z doby před třemi lety máme ještě v plné paměti. Jsme základní škola, máme děti skvělé, talentované, ale i děti, které potřebují dopomoc a jejich úspěch nespočívá v samých jedničkách nebo vynikajících sportovních výkonech. A to nejde bez pedagogů, tedy učitelů, vychovatelů či asistentů. Všichni si zaslouží poděkování, i třeba za to, jak se jim daří zvládat nové úkoly současné doby (zařazování výuky digitálních kompetencí, často nelehká práce s třídním kolektivem nebo zařazování nových metod do výuky). Sami víme, kde máme silné stránky a kde jsou příležitosti k rozvoji. Takovou je do budoucna určitě práce na tom, aby měli pedagogové a žáci ještě lepší podmínky pro výuku. Děkuji za zvládnutí školního roku všem našim zaměstnancům, tedy kolegyním ve vedení školy, učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga i správním zaměstnancům. Poděkování míří také k rodičům, kteří podporovali vzdělávání svých dětí, a řada z nich se také aktivně zapojila do některé ze školních aktivit. Přeji všem jejich krásné prožití. Martina Ondrušková, ředitelka školy
Načítání...
Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2023, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo