Úvod
Rodiče
Odklad

Odklad povinné školní docházky

  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
  • Žádost o odklad (ke stažení níže) nutno doložit 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“.  
  • Povinné předškolní vzdělávání může dítě nadále plnit v mateřské škole nebo v přípravné třídě základní školy.
  • Přípravná třída v Lysé nad Labem je zřízena při Základní škole Komenského 1534 (ředitel Mgr. Petr Tomek). Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.
Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo