Úvod
Rodiče
Přestup z jiné školy

Přestup z jiné školy

Proč přestoupit do naší školy

 • Jsme rozlehlá škola s dalšími subjekty v areálu, ale vše pod "jednou střechou” - učebny, tělocvičny, družina, klub, školní knihovna, školní jídelna.
 • Máme povinnou výuku angličtiny již od 1. ročníku.
 • Povinná výuka dalšího cizího jazyka (německého, ruského anebo francouzského) od 7. ročníku.
 • Na škole působí Spolek rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem - financuje řadu věcí ve škole (techniku pro žáky aj.).
 • Počet žáků ve třídách především na 1. stupni až 29, z nichž je mnoho dětí s individuálním přístupem v každé třídě, (v 60% s podporou asistenta).
 • K dispozici máme školní poradenské pracoviště, v němž spolupracují školní psycholožka, speciální pedagožky, výchovná poradkyně a školní metodičky prevence.
 • Pro potřeby distanční výuky mají všichni žáci školy zřízen účet v systému Google Workspace for Education.
 • Díky informačnímu systému Edookit rodiče mají přehled o školních aktivitách svých dětí (elektronická žákovská knížka), mohou komunikovat s učiteli a dalšími rodiči. Studenti mají k dispozici veškeré podklady pro kvalitní a efektivní přípravu do školy, včas jsou o všem informováni, mohou diskutovat a sdílet své nápady.

Co se u nás platí

 • čip k hlavnímu vchodu a šatně - 150 Kč na žáka,    
 • čip do školní jídelny - 100 Kč na žáka,
 • přípěvek Spolku rodičů -  400 Kč za rok na rodinu (bude se schvalovat v září),
 • pomůcky na výtvarnou výchovu a kopírování 100 - 150 Kč na pololetí za žáka (rozhodnutí Spolku rodičů - bude se schvalovat v září),
 • pracovní sešity k upevnění látky,
 • exkurze min. 2 za pololetí,
 • 2. - 3. r. plavecký výcvik - příspěvek na dopravu,
 • 7. a 8. r. lyžařský výcvik / sportovní soustředění,
 • jednou za dva roky pětidenní výjezdní semináře napříč všemi třídami.

Co musím udělat

 • Pokud chcete, aby Vaše dítě přestoupilo na naši školu, domluvte si schůzku s vedením školy na tel. 325 551 220. O přestup může žádat pouze zákonný zástupce dítěte.
 • S sebou vezměte vyplněné dokumenty Žádost o přijetí, Informovaný souhlas (k vyplnění a stažení viz níže), poslední vysvědčení dítěte, jeho rodný list (u cizinců pas), jeho kartičku zdravotní pojišťovny a svůj občanský průkaz nebo pas. Pokud máte jiné trvalé bydliště, než dítě, pak potvrzení o jeho trvalém pobytu.
 • Pokud má dítě zprávu ze školního poradenského zařízení, týká se ho rozhodnutí soudu (např. o svěření do péče, střídavá péče apod.), je třeba také dokumenty přinést s sebou. 

Pro další informace volejte na tel. číslo 777 050 308 nebo 325 551 220

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo