ÚvodŠkolaŠkolní por. pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny každé pondělí 12.30 - 14.30 + dle potřeby

Vedoucí:

Členové:

Všichni vám rádi pomůžeme při řešení výukových nebo výchovných obtíží vašich dětí.

S důvěrou se na nás obracejte v těchto případech:

  • Vaše dítě má krátkodobé nebo déletrvající obtíže ve zvládání předepsaného učiva.
  • Potřebujete poradit s výběrem vhodného poradenského zařízení.
  • Vaše dítě má problémy v kolektivu, odmítá chodit do školy.
  • Nevíte si rady s výběrem budoucího povolání.
  • Vaše dítě ve škole nestíhá, neudrží pozornost, „zlobí“, neví, co si má doma připravit, často zapomíná.
  • Změnila se rodinná situace (stěhování, rozvod rodičů, střídavá péče, úmrtí blízkého člověka…).
  • Potřebujete-li poradit s čímkoli jiným.